Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015

 

2015

 

2014

    

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

Saldo baten en lasten

16.960

 

735-

    

Aanpassingen voor:

   

- afschrijvingen

18.579

 

18.306

- bijzondere waardevermindering

-

 

1.459

- terugname bijzondere waardevermindering

1.502-

 

546-

- mutaties voorzieningen excl herschikking

702

 

2.207

 

17.779

 

21.426

Veranderingen in vlottende middelen:

   

- vorderingen

3.685-

 

3.511

- kortlopende schulden

22.620-

 

5.143-

 

26.305-

 

1.632-

    

Betaalde interest

440-

 

134-

Mutaties financiele vaste activa

-

 

573

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

7.994

 

19.498

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Opname nieuwe scholen onder materiële vaste activa

-

 

448

(Des)investeringen materiële vaste activa

51.339-

 

36.750-

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

1.449

 

6.658

(Des)investeringen financiële vaste activa

42-

 

1.456

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

49.932-

 

28.188-

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Ingebracht vermogen nieuwe scholen

-

 

300-

Mutatie langlopende schulden

48.124

 

3.154

Mutatie bouwkredieten overheid

18.480

 

5.829

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

66.604

 

8.683

 

Mutatie liquide middelen

24.666

 

7-

 

Eindstand liquide middelen

24.763

 

97

Beginstand liquide middelen

97

 

104

    

Mutatie liquide middelen

24.666

 

7-

(bedragen x 1.000 euro)

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)