Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans – LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen

 

31 december 2015

31 december 2014

       

Kasmiddelen

  

97

  

97

Tegoeden op bank- en girorekeningen

  

24.660

  

-

Deposito's

  

-

  

-

Overige

  

6

  

-

       
   

24.763

  

97

(bedragen x 1.000 euro)

In het vorig verslagjaar heeft Ons Middelbaar Onderwijsgebruik gemaakt van de door het door het ministerie van Financiën verstrekte mogelijkheid om een negatieve positie in te nemen op de lopende rekening (“schatkistbankieren”). Per 31 december 2014 was de stand 32,9 miljoen euro negatief. Deze schuld is in 2014 verantwoord onder de kortlopende schulden. Per 1 oktober 2015 heeft Ons Middelbaar Onderwijs een langlopende lening bij de BNG bank afgesloten voor 45 miljoen euro, waardoor eind 2015 sprake is van een positief saldo op de lopende rekening.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)