Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans – EIGEN VERMOGEN

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  

Saldo

 

Resultaat

 

Saldo

 

Resultaat

 

Saldo

  

1 januari

   

31 december

 

bestemming

 

31 december

  

2015

   

2015

   

2015

           

Algemene reserve

          

Algemene reserve

 

109.691

 

16.520

 

126.211

 

303

 

126.514

Totaal algemene reserve

 

109.691

 

16.520

 

126.211

 

303

 

126.514

           

Bestemmingsfonds (privaat)

          

Bestemmingsfonds private gelden

 

6.893

 

-

 

6.893

 

303-

 

6.590

Totaal bestemmingsfonds (privaat)

 

6.893

 

-

 

6.893

 

303-

 

6.590

           
  

116.584

 

16.520

 

133.104

 

-

 

133.104

(bedragen x 1.000 euro)

Resultaat en resultaatbestemming

Het exploitatieresultaat over 2015 bedraagt 16,5 miljoen euro positief en is op basis van bestuursbesluiten volledig bestemd.

Bestemmingsfondsen

De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (3,6 miljoen euro) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (3,0 miljoen euro).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)