Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans – VOORZIENINGEN

Voorzieningen

Stand per

 

Dotaties

 

Ontrek-

 

Stand per

 

Kortlopend

 

Langlopend

 

1 januari 2015

   

kingen

 

31 december 2015

 

deel < 1 jaar

 

deel > 1 jaar

            

Voorziening jubileumuitkeringen

4.978

 

736

 

738

 

4.976

 

591

 

4.385

Personeelsvoorzieningen

4.978

 

736

 

738

 

4.976

 

591

 

4.385

            

Groot onderhoud

24.665

 

5.036

 

4.332

 

25.369

 

6.742

 

18.627

Overige voorzieningen

24.665

 

5.036

 

4.332

 

25.369

 

6.742

 

18.627

            
 

29.643

 

5.772

 

5.070

 

30.345

 

7.333

 

23.012

(bedragen x 1.000 euro)

Personeelsvoorzieningen

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van een jubileumdatum aanspraak op een jubileumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het maandsalaris. Hiervoor is een voorziening ‘Jubileumuitkeringen’ gevormd. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door voor ieder personeelslid in de organisatie een bedrag van 900 euro op te nemen, naar rato van de betrekkingsomvang. Voor de gehele OMO organisatie bedraagt de voorziening op 31 december 2015 5,0 miljoen euro.

Overige voorzieningen

Ter dekking van de uitgaven van het meerjarig onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties is een voorziening ‘Groot onderhoud’ gevormd. De dotaties en onttrekkingen aan deze voorziening zijn ontleend aan alle meerjaren onderhoudsplannen (MOP’s) en worden jaarlijks ten laste gebracht van de exploitatie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)