Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans – LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende schulden

Boekwaarde

 

Aangegane

 

Aflossingen

 

Aflossingen

 

Boekwaarde

 

Looptijd

 

Looptijd

 

1 januari 2015

 

leningen

 

huidig jaar

 

volgend jaar

 

31 december 2015

 

> 1 jaar

 

> 5 jaar

              

BNG Bank 2,99%

-

 

45.000

 

469

 

1.875

 

42.656

 

7.500

 

35.156

Kredietinstellingen

-

 

45.000

 

469

 

1.875

 

42.656

 

7.500

 

35.156

              

Doordecentralisatiegelden

41.847

 

5.468

 

-

 

-

 

47.315

 

9.611

 

37.704

              
 

41.847

 

50.468

 

469

 

1.875

 

89.971

 

17.111

 

72.860

(bedragen x 1.000 euro)

Kredietinstellingen

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn in 2015 een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van 45,0 miljoen euro tegen een rentepercentage van 2,99%.

Leningnummer

Hoofdsom

Hypotheekrecht/pandrecht

   

40.109.542

7.600

Markesingel 2, Helmond

40.109.543

7.400

Olympiaweg 8a, Waalwijk

40.109.544

7.200

Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel

40.109.545

6.200

Muntelaar 4, Veghel

40.109.546

6.300

Titus Brandsmalaan 1, Vught

40.109.547

10.300

Merendreef 1, Valkenswaard

 

45.000

 
(bedragen x 1.000 euro)

De looptijd is 14 jaar vanaf 1 oktober 2015. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt 1,9 miljoen euro.

Doordecentralisatiegelden

Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatieovereenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. In 2015 is een resultaat van 5,5 miljoen euro behaald op deze doordecentralisatieovereenkomsten. Dit resultaat wordt in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)