Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans – NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten

Vordering OCW

Eind 2015 heeft de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van 28,6 miljoen euro (eind 2014: 27,7 miljoen euro). Dit betreft een vordering uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Deze vordering heeft betrekking op de op balansdatum nog te ontvangen financiering voor de betaling van de ABP-premie en de loonheffing over de maand december en de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. Aangezien deze vordering pas opeisbaar is bij discontinuïteit van de vereniging, is de vordering in de jaarrekening gewaardeerd op nihil.

Economisch claimrecht

Bij notariële akte is vastgelegd dat OMO bij het verlaten van de Kempen Campus 12,3% van de verkoopwaarde van de gemeente Veldhoven zal krijgen. Daarnaast is met de gemeente Woensdrecht schriftelijk overeengekomen, dat OMO bij toekomstige vervreemding van het ZuidWestHoek College een economisch claimrecht van 40% op de verkoopsom zal krijgen.

Bij de oplevering van de nieuwbouw van het Merletcollege te Grave is besloten uit eigen middelen 0,9 miljoen euro te investeren. Als tegenprestatie is OMO van mening dat voor het aandeel van de inzet van eigen middelen OMO een economisch claimrecht heeft op het betreffende gebouw.

Verplichtingen

Collectieve inkoopcontracten

Ons Middelbaar Onderwijs sluit op uiteenlopende terreinen collectieve inkoopcontracten af. De totale contractwaarde van de lopende inkoopcontracten bedraagt circa 159,8 miljoen euro. Ultimo 2015 bedraagt de restantwaarde van deze inkoopcontracten tot het einde van de contractperiodes 44,6 miljoen euro. In onderstaand overzicht is de restantwaarde per product/dienst weergegeven:

Product/dienst

 

Restant
contractwaarde

Schoolboeken

 

21.500

Schoonmaak

 

8.654

Energie

 

7.200

Telefonie

 

3.000

Meubilair

 

1.872

Software

 

1.656

Afdrukapparatuur

 

583

Accountantsdiensten

 

168

Verzekeringen

 

12

   
  

44.645

(bedragen x 1.000 euro)

Bouwprojecten

Voor lopende bouwprojecten is ultimo 2015 voor een bedrag van circa 24,9 miljoen euro aan verplichtingen aangegaan:

School

Bouwproject

 

Gemeente

 

Verplichting

OMO SG Tongerlo

Nieuwbouw Da Vinci College

 

Roosendaal

 

7.055.000

SG het Plein

Herhuisvesting VMBO

 

Eindhoven

 

6.538.000

Theresialyceum

Nieuwbouw

 

Tilburg

 

5.585.000

Munnikenheide College

Renovatie Rucphen

 

Rucphen

 

3.537.000

Sint-Odulphuslyceum

Uitbreiding en renovatie

 

Tilburg

 

853.000

Merletcollege

Nieuwbouw Cuijk

 

Cuijk

 

712.000

2College

Nieuwbouw Jozefmavo

 

Tilburg

 

311.000

Theresialyceum

Tijdelijke huisvesting

 

Tilburg

 

213.000

Eckartcollege

Nieuwbouw PC Nuenen

 

Nuenen

 

134.000

     

24.938.000

Leasecontracten

Per 3 januari 2005 is een leaseovereenkomst aangegaan met MKB Lease te Oosterhout. Deze leaseovereenkomst heeft betrekking op de invulling van de specifieke arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leden van de raad van bestuur. Voor het kalenderjaar 2015 bedroegen de leasekosten (inclusief brandstofkosten) 382.000 euro. Ultimo 2015 bedraagt de restantwaarde van de leasecontracten tot het einde van de contractperiode circa 0,8 miljoen euro.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)