Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten – RIJKSBIJDRAGEN

Rijksbijdragen

2015

 

begroting 2015

 

2014

      

Rijksbijdrage OCW

451.218

 

439.651

 

436.969

      

Geoormerkte OCW-subsidies

183

 

847

 

85

Niet geoormerkte OCW-subsidies

20.631

 

18.243

 

22.868

Toerekening investeringssubsidies

-

 

-

 

-

Overige subsidies OCW

20.814

 

19.090

 

22.953

      

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

5.838

 

4.576

 

1.356

      
 

477.870

 

463.317

 

461.278

(bedragen x 1.000 euro)

Rijksbijdrage OCW

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar 451,2 miljoen euro. De rijksbijdrage OCW maakt daarmee 87,4% uit van de totale baten in 2015 (88,0% in 2014) en is 11,6 miljoen euro (2,6%) hoger dan begroot. De hogere bijdrage wordt veroorzaakt door gewijzigde leerlingenaantallen, indexaties en de bijdrage voor de loonruimte-overeenkomst, waarin het primaire loon in 2015 met 2,18% is verhoogd. Deze aanvullende bijdrage was niet begroot.

Geoormerkte en niet-geoormerkte OCW subsidies

Geoormerkte OCW-subsidies

De geoormerkte subsidies OCW zijn 0,6 miljoen euro lager ten opzichte van de begroting.

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

Per 1 augustus 2014 ontvangen de scholen niet langer een rijksbijdrage voor passend onderwijs. Deze middelen (regionale zorgbudget en rebound) lopen voortaan via de hiervoor opgerichte samenwerkingsverbanden. Deze gelden worden onder post 3.1.3 “Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV” gepresenteerd. De niet geoormerkte OCW-subsidies zijn 2,4 miljoen euro hoger dan begroot.

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverband

De financiële middelen voor passend onderwijs verlopen vanaf 1 augustus 2014 via doorbetalingen vanuit samenwerkingsbanden. Voorheen ontvingen de scholen hiervoor niet-geoormerkte subsidies OCW. De ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV zijn 1,2 miljoen euro hoger dan begroot.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)