Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten – AFSCHRIJVINGEN

Afschrijvingen materiële vaste activa

2015

 

begroting 2015

 

2014

      

Afschrijvingen

19.165

 

17.310

 

18.301

Bijzondere waardevermindering gebouwen

-

 

-

 

1.459

Terugname bijzondere waardevermindering gebouwen

1.502-

 

-

 

546-

Boekwinst/-verlies desinvesteringen

114-

 

28

 

1.299

 

17.549

 

17.338

 

20.513

(bedragen x 1.000 euro)

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen 17,5 miljoen euro. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen 0,2 miljoen euro hoger (1,2%).

Onder de post afschrijvingen zijn onder meer bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot de doordecentralisatiecontracten van de gemeenten Valkenswaard en Etten Leur begrepen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)