Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten – OVERIGE LASTEN

Overige lasten

2015

 

begroting 2015

 

2014

      

Administratie- en beheerslasten

13.434

 

13.962

 

14.201

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

23.015

 

22.616

 

22.474

Dotatie overige voorzieningen

-

 

-

 

-

Overige

14.853

 

13.855

 

13.489

 

51.302

 

50.433

 

50.164

(bedragen x 1.000 euro)

Administratie- en beheerslasten

De administratie- en beheerslasten zijn 0,5 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere kosten van uitbesteed drukwerk (0,1 miljoen euro), lagere telefoonkosten (0,1 miljoen euro), lagere licentiekosten (0,2 miljoen euro) en lagere contributiekosten (0,1 miljoen).

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

De hoger dan begrote kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen (0,4 miljoen euro) worden grotendeels veroorzaakt door hogere kosten voor de huur van boeken.

Dotatie overige voorzieningen

De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is opgenomen onder de huisvestingslasten.

Overige

De kosten van educatieve excursies en culturele activiteiten voor leerlingen zijn 1,0 miljoen euro hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere bijdragen van ouders, welke zijn verantwoord onder de ‘Overige baten’.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)