Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten – FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Financiële baten en lasten

2015

 

begroting 2015

 

2014

      

Rentebaten

4

 

-

 

72

Resultaat deelnemingen

-

 

-

 

-

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

-

 

-

 

573

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten

-

 

-

 

-

Rentelasten

444-

 

86-

 

206-

 

440-

 

86-

 

439

(bedragen x 1.000 euro)

Waardeverandering financiële vaste activa en effecten

In 2014 zijn de effecten van het OMO fonds verkocht. Er is toen een koersresultaat gerealiseerd van 0,6 miljoen euro.

Rentelasten

Per 1 oktober 2015 is een bedrag van 45 miljoen euro geleend bij de BNG, met een looptijd van 25 jaar tegen een rentetarief van circa 3,0% per jaar (rentevastperiode 15 jaar), ter dekking van bouwprojecten in gemeentes waarmee doordecentralisatie overeenkomsten zijn aangegaan. In de begroting is uitgegaan van een ingangsdatum van de lening in 2016. In 2015 zijn echter reeds drie maanden aan rentelasten betaald.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)