Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 2. Bezoldiging van bestuurders / toezichthouders (model H)

Met ingang van 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht geworden. Vanaf 2015 mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal nog 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2015 neer op 178.000 euro, inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op 26.700 euro; voor leden op 17.800 euro.

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen. 

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 1

    
                   
        

Omvang

   

Belastbare

 

Voorzieningen

 

Uitkeringen wegens

 

Motivatie

Functie

 

Naam

 

Ingangsdatum

 

Einddatum

 

dienstverband

 

Beloning

 

onkosten

 

beloning

 

beëindiging van het

 

overschrijding

    

dienstverband

 

dienstverband

 

in FTE

   

vergoeding

 

op termijn

 

dienstverband

 

van de norm

 

Bestuurders met dienstbetrekking

          
                   

Voorzitter

 

Eugène Bernard

 

15-1-2009

   

1,0

 

159.770

 

n.v.t.

 

16.630

 

n.v.t.

 

n.v.t.

Lid

 

Pieter Hendrikse

 

1-1-2001

 

11-4-2015

 

1,0

 

44.255

 

n.v.t.

 

3.627

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

Vermelding toezichthouders

       
                   
    

Ingang

 

Einde

     

Belastbare

 

Voorzieningen

 

Uitkeringen wegens

 

Motivatie

Functie

 

Naam

 

functie-

 

functie-

   

Beloning

 

onkosten

 

beloning

 

beëindiging van het

 

overschrijding

    

vervulling

 

vervulling

     

vergoeding

 

op termijn

 

dienstverband

 

van de norm

 

Voorzitter

 

Pieter van Geel

 

30-1-2011

     

8.264

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

Lid

 

Bob van Geffen

 

1-7-2012

     

5.000

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

Lid

 

Frank Verhoeven

 

1-2-2014

     

5.000

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

Lid

 

Jan Bouwens

 

31-1-2010

     

5.372

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

Lid

 

Nicole van der Wolk

 

31-1-2011

     

6.500

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

Lid

 

Wim de Kok

 

31-1-2010

     

6.500

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

Lid

 

Marijke Kral

 

31-1-2013

     

5.000

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

Lid

 

Barbara Snijder

 

1-9-2013

     

6.500

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

    Er zijn geen personen van wie de bezoldiging de van toepassing zijnde norm van 2015 te boven gaat.

    pagina opties

    Mijn OMO verslag (0)