Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 15 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

De vereniging heeft op veel fronten een goed jaar achter de rug. Wanneer we de resultaten vergelijken met de landelijke resultaten in de benchmark mogen we meer dan tevreden zijn.

Kerngegevens vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Kerngegevens vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Inkoopstrategie OMO

Inkoop zorgt ervoor dat een organisatie kan beschikken over die producten en diensten die een antwoord vormen op de (inkoop)vraag, tegen aantrekkelijke condities en geringe risico’s.

Inkoopprojecten

In 2015 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden om te komen tot een mantelovereenkomst voor de levering van schoolmeubilair.

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2012 maakt Ons Middelbaar Onderwijs gebruik van de werkkostenregeling.

Personeelsinformatiesysteem

Per 1 januari 2015 heeft de vereniging een nieuwe HRM-applicatie in gebruik genomen. Tijdens een Europese aanbesteding is AFAS Software bv als meest gunstige aanbieder uit de bus gekomen.

OMO ICT-beleid

In 2015 is verder gewerkt aan de actievoorstellen vanuit het OMO ICT-beleid 2014-2018:

ICT in de bedrijfsvoering

Eind 2013 zijn 2College, De Nieuwste School, het Rodenborch-College en het OMO-bureau, gestart met het project Red Brick. Dit project omvat het gezamenlijk opzetten en beheren van de ICT-infrastructuur in een extern datacenter.

Managementinformatie

In Koers 2016 wordt expliciet gesproken over het beschikken over juiste, tijdige en volledige managementinformatie. Binnen de vereniging wordt voortdurend gekeken waar verbeteringen op dit terrein gerealiseerd kunnen worden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)