Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 8 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

CAO OMO

De vigerende CAO OMO is ingegaan per 1 augustus 2014 en liep tot 1 augustus 2015. In 2015 is het gesprek gevoerd met de vakcentrales met als doel om een nieuwe CAO OMO per 1 augustus 2015 af te sluiten.

Re-integratie

Re-integratie omvat alle activiteiten van werkgever, werknemer en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid en behoud of terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces.

Duurzame inzetbaarheid

In 2013 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor behoud en aanname van jonge docenten

Werktevredenheid

Uit het werktevredenheidsonderzoek dat in 2013 is gehouden bleek duidelijk dat de medewerkers van de OMO-scholen zeer tevreden zijn over hun werk.

Ziekteverzuim

In de afgelopen periode heeft de vereniging gewerkt aan het verbeteren van het re-integratie- en het ziekteverzuimbeleid.

Diversiteit

Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

Functiemix

De afspraken over de functiemix maken deel uit van het Convenant LeerKracht van Nederland (vo), gesloten op 1 juli 2008. Op basis van dit convenant wordt extra geïnvesteerd in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep.

Sociale innovatie

Gezocht wordt naar organisatievormen en arbeidsverhoudingen waarbij meer recht gedaan wordt aan professionaliteit en eigenaarschap van docenten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)