Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 61 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

De vereniging heeft op veel fronten een goed jaar achter de rug. Wanneer we de resultaten vergelijken met de landelijke resultaten in de benchmark mogen we meer dan tevreden zijn.

Kerngegevens vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Kerngegevens vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Koers 2016

In dit jaarverslag over 2015 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van het werkprogramma dat is afgeleid uit Koers 2016.

Onderwijs in kerncijfers

Het gemiddelde slaagpercentage van alle OMO-scholen samen in 2015 is opnieuw goed. De vmbo-opleidingen laten een lichte stijging zien.

Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht om de leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces.

Vluchtelingenonderwijs

De komst en toename van het aantal vluchtelingen in 2015 heeft ook voor de vereniging het gevolg dat een steeds groter wordende groep vluchtelingkinderen goed onderwijs dient te krijgen.

Lesuitval

Scholen beslissen zelf over de invulling van de onderwijstijd. Voor het schooljaar 2014/2015 waren nog de wettelijke (klok)urennormen per leerjaar van toepassing.

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Nederland richt zich met het convenant ‘Aanval op Schooluitval 2008-2012’ op het voorkomen van schooluitval. Het kabinet Rutte II heeft zich ten doel gesteld het maximaal aantal nieuwe VSV’ers terug te brengen tot 25.000 in 2016.

Goed onderwijs bieden

Samen zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen, een ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. We gebruiken daarbij Koers 2016 als kompas op verenigingsniveau.

Veiligheid op scholen

Sinds 2007 beschikt de vereniging over een eigen monitor om, per onderwijslocatie, de sociale veiligheid te meten. Het instrument bestaat uit een vragenlijst voor personeel, voor leerlingen en voor de veiligheidscoördinator.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)