Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 8 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

De vereniging heeft op veel fronten een goed jaar achter de rug. Wanneer we de resultaten vergelijken met de landelijke resultaten in de benchmark mogen we meer dan tevreden zijn.

Kerngegevens vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Kerngegevens vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf bevat de grafische weergave van personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2015.

ProMotion - ruimte voor loopbaanontwikkeling

ProMotion is het interne Loopbaancentrum voor alle medewerkers van de vereniging. Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij ProMotion terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Script!

De academische opleidingsscholen hebben een platform voor kennisdisseminatie van schoolgebonden onderzoek door docenten: www.script-onderzoek.nl.

Werktevredenheid

Uit het werktevredenheidsonderzoek dat in 2013 is gehouden bleek duidelijk dat de medewerkers van de OMO-scholen zeer tevreden zijn over hun werk.

Ziekteverzuim

In de afgelopen periode heeft de vereniging gewerkt aan het verbeteren van het re-integratie- en het ziekteverzuimbeleid.

Diversiteit

Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)