Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 18 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

De vereniging heeft op veel fronten een goed jaar achter de rug. Wanneer we de resultaten vergelijken met de landelijke resultaten in de benchmark mogen we meer dan tevreden zijn.

Koers 2016

In dit jaarverslag over 2015 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van het werkprogramma dat is afgeleid uit Koers 2016.

Koers 2016 en Koers 2023

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, stelt dat de docent niet de enige, maar wel de meest bepalende (f)actor is voor de kwaliteit van ‘goed onderwijs’.

ProMotion - ruimte voor loopbaanontwikkeling

ProMotion is het interne Loopbaancentrum voor alle medewerkers van de vereniging. Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij ProMotion terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Professionele ruimte en registratie

Er is een wet in voorbereiding die regelt dat in 2017 de registratie en nascholing van leraren in de wet is verankerd.

Actualisering gesprekscyclus

De focus op de kwaliteit van de docent voor het realiseren van goed onderwijs vormt de rode draad in Koers 2016. De docent beïnvloedt immers voor een groot gedeelte de individuele leerprestaties.

Kennisnetwerken

Kennisdeling via netwerken is een van de prioriteiten in de beleidsagenda van Koers 2016.

Directeuren Netwerk OMO (DNO)

DNO is het netwerk van zo’n 80 directeuren en directieleden binnen de vereniging. Dit netwerk organiseert jaarlijks een aantal inspirerende studiedagen.

OMO2

OMO2 is het netwerk voor het middenmanagement binnen de vereniging.

Traject netwerkleren met Open Universiteit

In 2015 is een selectie van de kennisnetwerken van docenten en andere professionals binnen de vereniging intensief begeleid.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)