Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 5 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Veiligheid op scholen

Sinds 2007 beschikt de vereniging over een eigen monitor om, per onderwijslocatie, de sociale veiligheid te meten. Het instrument bestaat uit een vragenlijst voor personeel, voor leerlingen en voor de veiligheidscoördinator.

Toezichtarrangementen

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt elke opleiding van elke school ten minste eens per vier jaar voor het vaststellen van een toezichtarrangement.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs en de school te onderzoeken, te borgen en te verbeteren.

Vensters VO

Via Vensters VO wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld. Vensters VO brengt in beeld hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Bijlage 7: Toezichtarrangementen onderwijsinspectie

Onderstaande tabel geeft de arrangementen per locatie weer voor de per 31 december 2015 toegekende toezichtarrangementen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)